Graeco-Latina Brunensia. Na památku prof. Antonína Bartoňka

Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina ŽÁKOVÁ Anna

Rok publikování 2016
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace je dedikovaným číslem odborného periodika Graeco-Latina Brunensia, 2/2016, sv. 2. Obsahuje 20 recenzovaných odborných příspěvků v anglickém, německém a italském jazyce, napsaných na památku Antonína Bartoňka, emeritního profesora Ústavu klasických studií FF MU a dlouholetého předsedy redakční rady GLB.