Jihoslovanská frazeologie kontrastivně

Autoři

DOBRÍKOVÁ Mária DUDÁS Mária FARKAS BARÁTHI Mónika GENEW-PUHALEWA Illiana GULEŠIĆ MACHATA Milvia KMECOVÁ Svetlana KONSTANTINOVA Daniela KREJČÍ Pavel KREJČOVÁ Elena SVÍTKOVÁ Milina VOJTECHOVÁ POKLAČ Saša ŽELEZAROVA Radost

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie Jihoslovanská frazeologie kontrastivně je kolektivní odbornou publikací celkem dvanácti autorů ze sedmi zemí. Jejím cílem je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.