Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím

Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného Grantovou agenturou ČR s názvem Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence (reg.č. 13-19808S). Realizace průřezového výzkumu umožnila srovnání několika kohort českých respondentů v poměrně rozsáhlém věkovém spektru - od rané adolescence až po vysoké stáří. Z výsledků vyplynulo, že s věkem narůstá pravidelnost každodenního režimu, roste také snaha stravovat se zdravě a naopak klesá konzumace alkoholu, nikotinu a dalších návykových látek. Také péče o duševní hygienu po určitém propadu ve středním věku (především u mužů) mezi seniory opět roste. Komponenta zdraví podporujícího chování, která naopak s věkem kontinuálně klesá u mužů i žen, je míra pohybové aktivity. Následně jsme vyjádřili závislost jednotlivých komponent chování souvisejícího se zdravím na proměnných dispozičním optimismu a defenzivním pesimismu a ověřili jsme mezigenerační rozdíly v těchto vztazích na 4 kohortách českých dospělých (n=1252 dospělých respondentů ve věku 20 – 93 let). Optimismus (dispoziční, explanační, strategický), ani pesimismus (dispoziční, explanační, defenzivní) jsme nepotvrdili jako signifikantní prediktor jednotlivých komponent chování souvisejícího se zdravím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.