FK 15 umění autorské knihy a výtvarná výchova

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

FRANCOVÁ Jana STROUHALOVÁ Eva CHARVÁT Jan NAVRÁTIL Ondřej KARKANOVÁ Hana RAUDENSKÝ Martin

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis FK 15 je zkratka pro 15 ročníků Fenoménu kniha - mezinárodní studentské soutěže organizované na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou tato publikace připomíná. Kromě reflexe studentské soutěže se kniha věnuje umění autorské knihy zastoupené ve sbírkách Moravské galerie v Brně a v tvorbě studentů a pedagogů v Ústí nad Labem a v Praze. Důležitým přesahem tématu autorské knihy je kazuistická studie dětských autorských knih zkoumající literárně výtvarné projevy dětí raného školního věku. Studie dokumentuje společné kořeny kresby a písma ve spontánním dětském výtvarném projevu. Analýzou konkrétních prací definuje společné charakteristiky této specifické tvorby dětí. Širšímu pojetí pohledu na knihu odpovídá také část věnovaná vztahu nových médií a knihy.
Související projekty: