Introduction to the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age - How does it work? Some case studies of data collection issues (IlAlg 2, 1937, 1340, 1365, 1079)

Název česky Úvod do digitální historicko-lingvistické databáze latinských nápisů císařské doby - Jak to funguje? Vybrané případové studie k problematice sbírání dat
Autoři

GACHALLOVÁ Natália

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabýval specifickými problémy a výzvami spojenými se sbíráním dat pro digitální Historicko-lingvistickou databázi latinských nápisů císařské doby, která je společným projektem Ústavu lingvistiky u Maďarské akademie věd a latinské sekce Eötvös Loránd University v Budapešti. Databáze dokumentuje "chyby" a odchylky od klasického úzu latiny, které ilustrují vývoj tzv. lidové latiny. Byly prezentovány vybrané případové studie vycházející ze sbírání dat z 2. vydání korpusu Inscriptions Latines de l'Algérie, konkrétně z nápisů IlAlg 2, 1937, 1340, 1365, a 1079. Příspěvek analyzoval prvky typické pro lidovou latinu a možnosti jejich kódování ve zmíněné databázi. Diskutované problémy byly konkrétně : fonetické změny typické pro vývoj lidové latiny (vocalismus: y > V; voc.-v-voc.> B; y > I; lv > LB; ae > E; consonantismus: qu > CV; aspiratio vitiosa); změny v deklinačním systému (dat./abl. pl. -(I)BVS pro –is / decl. III. pro II; decl. IV pro II; fem. pro masc.), a syntaktické a grafické odchylky (permixtio syntagmatum; litterae perperam incisae; litterae superfluae; archaismus).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.