Rozbor římskoprávní terminologie: proditio, perduellio, caesar, augustus a imperator

Autoři

FRÝDEK Miroslav

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 30.3. – 1.4.2017
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://conference.flaw.uniba.sk/zborniky/files/M%C3%AD%C4%BEniky%20pr%C3%A1va%20(Milestones%20of%20Law)/2017/Zbornik_Milniky_2017.pdf
Obor Dějiny
Klíčová slova Rome; Roman law; lese-majeste; lex Iulia de maiestate; republic; principate; perduellio; proditio; Caesar; Augustus; Imperator
Popis Úkolem zákonů regulujících urážku majestátu (velezrada) v období římské republiky bylo nejdříve chránit republikánské zřízení (zákaz obnovení království regnum affectare). S politickým vývojem římské republiky nabývají jednotlivé skutkové podstaty urážky majestátu zřejmý politický akcent. Studie se zaměří na rozbor terminologie zákonů de maiestate v přechodovém období mezi římskou republikou a formujícím se principátem. Zejména se zaměří na použití termínů: perduellio, proditio, Caesar, Augustus a Imperator.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.