Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích

Autoři

VÁLEK David

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Archaeologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Late Neolithic; Lengyel Culture; ditch; circular ditched enclosure; pottery; fragmentation; intrusions
Popis Příspěvek pojednává především o keramice lengyelské kultury z výplně rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo), která byla získána systematickým výzkumem v roce 1971, a to v prostoru jeho jižního vstupu (čtverce 11f a 11g v sektoru C2).
Související projekty: