K otázce geneze textu Rožmberské knihy

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

FIEDLEROVÁ Naďa

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 17. Právní kultura středověku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Rosenberg book; land law; manuscripts; Middle Ages; law books
Popis Mezi středověkými právněhistorickými prameny zaujímá výjimečné místo první staročesky psaná právní kniha zemského práva – kniha Rožmberská. Znění, které se nám dochovalo v rukopisné tradici, poukazuje na její komplikovanou genezi. A právě otázce geneze textu Rožmberské knihy je věnován předkládaný příspěvek. Na základě srovnání vybraných pasáží Rožmberské knihy navzájem i jejího srovnání s nejstarším kvaternem desk zemských, případně jinými právními knihami, se autorka snaží identifikovat konkrétní místa, v nichž se prozrazují tři zdroje, z nichž čerpal kompilátor Rožmberské knihy. Jedná se o právní formuláře, nálezy zemského soudu a seznam případů s uvedením počtu půhonů a důkazního prostředku. Na základě revize starších názorů autorka nabízí vlastní představu o možné genezi textu Rožmberské knihy. Současně v závěru naznačuje nové směry bádání, které by umožnily zasadit tuto otázku do širšího diskurzu právněhistorického, kodikologického či diplomatického, tj. s ohledem na stávající poznatky o podobě nejstarších úředních knih, a lépe pochopit její význam pro právní kulturu českého středověku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.