Raní Indoevropané v Centrální Asii a Číně. Kulturní vztahy v zrcadle jazyka

Autoři

BLAŽEK Václav SCHWARZ Michal

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha přináší nové výsledky výzkumu vztahů a vývoje jazyků v Centrální Asii a Severozápadní Číně. Po přehledu a nových poznatcích o historii tocharských jazyků a populací je nově přezkoumána vzájemná tocharsko-čínská lexikální výměna (v mnoha případech jde o zcela nové návrhy výpůjček) a další případy slov méně jistého původu nebo výpůjček z/do jiných jazyků. Dále byly přezkoumány a navrženy nové etymologie tocharských jmen kovů (mědi, olova, stříbra, zlata, železa). V další části jsou analyzovány stopy indoevropských toponym v altaizované Centrální Asii a navíc sinizované Tarimské pánvi (Aral, Balchaš, Amudarja/Oxus, Zaravšan, Syrdarja/Iaxartes, Ili, Tarim, Lop Nur, Bagrash/Bostan, Barköl, Qilian/Kunlun, Pamir). Nejrozsáhlejší část knihy prezentuje výsledky výzkumu klasifikace tocharských a íránských jazyků v rámci indoevropské rodiny a vnitřní vývoj obou větví. Hlavní přínosy: nový vlastní model vývoje a genetické klasifikace íránských jazyků s přehledy dosavadních modelů divergence, lexikostatistické analýzy tocharských a íránských jazyků se závěry o jejich divergenci a podrobná analýza vývoje íránské větve. Závěry potvrzují relativní chronologii rozpadu indoevropské jazykové rodiny. Podle lexikostatistické i gramatické analýzy představují anatolské jazyky první a tocharské jazyky druhou oddělenou větev. Etymologická studie starých toponym Centrální Asie a Severozápadní Číny přináší svědectví o tocharském a íránském původu mnoha jmen, která se musela šířit dříve než pozdější turkická a čínská jména. Nejvýchodnější hranicí tocharských a íránských toponym je čínská provincie Gansu. Nové výsledky studií vzájemných výpůjček dokládají mnohem intenzivnější tocharsko-čínskou jazykovou výměnu; i vliv íránských jazyků na oba tocharské idiomy a čínštinu byl silnější, než se dříve předpokládalo. Přílohy: tabulky s lexikálními podklady glottochronologických analýz; přehledy vývojových stadií čínštiny, sinitických, sino-tibetských, uralských a turkických jazyků; bibliografie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.