Meeting the death in childhood

Název česky Setkání se smrtí v dětství
Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Ve starověkých společnost dosahovala mortalita mnohem vyššího stupně, než je tomu dnes. Obzvlášť dětství bylo velmi nebezpečnou životní etapou a děti čelily smrti mnohem častěji - jako její potenciální oběti i jako svědkové smrti lidí ve svém okolí. Smrt byla poměrně známým fenoménem, spíše než vzdálenou abstraktní událostí. Římané považovali dětství /mezi jiným) za křehké období, které je nutno formovat a ochraňovat. Můžeme vysledovat nějaké formy "ochrany před smrtí" - rituální, fyzické, psychologické? Jak se Římané vypořádávali se ztrátou svých dětí. A můžeme s použitím interdisciplinárního bádání zjistit více o dětech jako o svědcích smrti a dětské zkušenosti se smrtí v římské společnosti?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.