Vývoj výzkumného nástroje pro komparaci kurikulárních dokumentů tělesné výchovy

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

LUPAČ Michal

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo prezentovat vývoj kategoriálního systému jako výzkumného nástroje pro analýzu kurikulárních dokumentů ve vybraných evropských státech. Po stručném teoretickém zasazení do kontextu a historii vývoje nástroje jsme předložili jeho aktuální podobu a dílčí výsledky analýzy Švédského dokumentu, která ukazuje možné využití výzkumného nástroje.
Související projekty: