Zdraví, sport a tělesná cvičení seniorů v řecko-římské antice

Autoři

KOUŘIL Jiří

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V řecké antice byl kladen obrovský důraz na „sport“. Tento zpočátku sloužil jako příprava k boji a součást náboženských obřadů, později se však začal vyčleňovat a osamostatňovat až si prošel (obzvláště díky komercializaci) profesionalizací. Tehdy se z něj vytratily původní vyšší ideály a antický „sport“ se výrazně přiblížil tomu současnému. Přesto však mnozí (zejména filosofové) na „sport“ stále nahlíželi jako na vhodnou součást života a kritizovali neúměrné přetěžování těla, profesionalizaci a životní způsob tehdejších atletů, který se omezil jen na trénink, spánek a jídlo. Tito doporučovali zdravý pohyb dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Vždy samozřejmě v jiné podobě. Plútarchos z Chairóneie zdůrazňoval nutnost cvičení i ve stáří. Senioři podle něj neměli zanedbávat pohyb ani tělesný výcvik; zakázáno měli kupř. skákat do dálky, házet diskem či šermovat zbraněmi, naopak vhodné pro ně byly různé pohyby, procházky, lehké hry s míčem a udržování tělesné teploty a cvičení dechu a také vedením rozhovorů, nesměli ale propadnout naprosté nečinnosti a vychladnutí. Platón se s naprostou většinou řeckých filosofů domníval, že se k péči o duši i tělo hodí jakýkoliv věk. I Aristotelés doporučoval cvičení bez ohledu na věk, přitom měla být cvičiště rozdělena podle věku, což nasvědčuje tomu, že navrhoval různá cvičení pro děti, dospělé a starší osoby, jejichž cvičiště mělo být na náměstí blízko úřadů. Naopak např. Theofrastos, žák Aristotela, vzdělávání a tělesné aktivity starších lidí kritizoval. V římském „sportu“ se také vyskytlo několik výjimek, kupř. oba největší agitatores (vozatajové). Gaius Appuleius Diocles z Hispánie soutěžil do 42 let a Porfyrius/ Calliopas z Libye v Byzantské říši dokonce do svých 60 let. Sice neexistuje žádný spis o sportu seniorů v antice, ale díky několika zmínkám si můžeme udělat poměrně hodnověrný obrázek o tom, jak tito žili, a jaké „sporty“ pro ně byly považovány za vhodné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.