Religionistika – otevřená věda? Ženy v české religionistice

Autoři

VALTROVÁ Jana ONDRAŠINOVÁ Michaela VOHLÍDALOVÁ Marta

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto konferenčního panelu bylo otevřít diskusi o (ne)přítomnosti žen v české religionistice a příčinách a důsledcích tohoto stavu. Přestože v bakalářském studiu studentky početně převažují nad studenty (přinejmenším na MU), ve vyšších stupních studia se tento poměr mění a vlastní zastoupení žen-akademiček zaměstnaných na religionistických pracovištích je nakonec nízké. Vzhledem k této skutečnosti se chceme ptát, jakým způsobem jsou strukturovány možnosti kariérního postupu žen v religionistice a příbuzných disciplínách. Otázku zastoupení žen v religionistice nechápeme jen jako otázku kvantitativní, ale také jako otázku přítomnosti spojené s možností ovlivňovat podobu akademického provozu i religionistiky jako disciplíny. Ve výsledku tato problematika otevírá dveře k problematizaci ideálu vědce a "normálního" (žádoucího) průběhu vědecké kariéry.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.