Česká města a měšťané ve světle zástavních listin Zikmunda Lucemburského

Autoři

BÁRTA Stanislav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem příspěvku bylo analyzovat dvojí roli českých středověkých měst, a to jednak jako příjemců Zikmundových zástavních listin, stejně jako jejich postavení jako předmětů zástav.
Související projekty: