Autotuning of OpenCL Kernels with Global Optimizations

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ústav výpočetní techniky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Autotuning OpenCL kernelů s globálními optimalizacemi
Autoři

FILIPOVIČ Jiří PETROVIČ Filip BENKNER Siegfried

Druh Článek ve sborníku
Konference 1st Workshop on Autotuning and Adaptivity Approaches for Energy Efficient HPC Systems (ANDARE'2017)
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
www https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3152821.3152877
Doi http://dx.doi.org/10.1145/3152821.3152877
Obor Informatika
Klíčová slova autotuning; OpenCL; CUDA; global optimization
Popis Autotuning je důležitá metoda pro automatické prozkoumávání optimalizací kódu. Může zahrnovat nízkoúrovňové optimalizace kódu, jako je memory blocking, unrolling smyček či prefetching paměti, stejně jako vysokoúrovňové optimalizace, jako umísťování výpočetních kernelů na vhodné hardwareové zařízení či optimalizaci paměťových přenosů mezi uzly, nebo akcelerátory a hlavní pamětí. V tomto článku předstacujeme metodu pro autotuning, která rozšiřuje stávající metody nízkoúrovňového autotuningu OpenCL či CUDA kernelů směrem ke komplexnějším optimalizacem. Konkrétně představujeme Kernel Tuning Tool (KTT), který implementuje mezi-kernelové globální optimalizace, což umožňuje tuning parametrů ovlivňujících více kernelů či také host kód. Na praktických příkladech demonstrujeme, jak pomocí globální optimalizace dokážeme implementovat parametry tuningu, které jsou neaplikovatelné, pokud tunink probíhá pro jednotlivé kernely separátně. Naše strategie tuningu umožňuje navíc brát v úvahu numerickou přesnost kompozice více kernelů a vyhledávat implementace pracující v rámci specifikované hranice numerické chyby.
Související projekty: