Kult Panny Marie v brněnských slavnostních kázáních z 1. pol. 18. stol., posterová prezentace

Autoři

VAŠKŮ Jan

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Diplomová práce pojednává o českých barokních kázáních z 1. poloviny 18. století – konkrétně o kázáních ze sborníků Conchylium Marianum (1736) a Kurtz verfaste Nachricht (1747). Nejprve je v diplomové práci shrnut kulturněhistorický kontext doby baroka v českých zemích, následně jsou vymezeny prvky kázání jakožto jednoho z nejrozšířenějších žánrů barokní literatury – práce podává několik pohledů na definici kázání, dále je popsána struktura kázání či umělecké prostředky v nich použité. Před samotným rozborem kázání práce pojednává o mariánské úctě doby baroka a o brněnských mariánských slavnostech, jež se konaly roku 1736 a při jejichž příležitosti byla pronesena kázání, jež jsou obsažená ve sborníku Conchylium Marianum. Práce následně také pojednává o obléhání Brna švédskými vojsky roku 1645 – při příležitosti stoletého výročí této významné dějinné události byla pronesena kázání, jež jsou obsažena ve sborníku Kurtz verfaste Nachricht. V druhé části práce jsou pak samotná kázání podrobena literárnímu rozboru, jenž se zaměřuje na analýzu různých vyobrazení Panny Marie či mariánského kultu v kázáních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.