Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna

Autoři

REICHSTÄTER Jan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Bruce Lincoln; Georges Dumézil; Indo-European mythology; Indo-European religions; methodology of religious studies
Popis Příspěvek seznamuje s dílem Bruce Lincolna – současného amerického religionisty a předního specialisty na indoevropská náboženství. Jeho dílo na poli srovnávací indoevropské mytologie vyniká především kombinací mimořádného přehledu v pramenech, jazykové vybavenosti a vysoké publikační produktivity. Zároveň s tím Lincoln oplývá také schopností nápaditého, a přitom logického a nenásilného, propojování faktografických informací, vycházejíce z „měkkých“ (post)strukturalistických metod a precizních analýz socio-historického pozadí zkoumaných fenoménů – většinou indoevropských mýtů, panteonů či náboženských institucí. Během 80. let 20. století Bruce Lincoln proslul zvláště ideologickou kritikou díla tehdejší autority na poli srovnávací indoevropské mytologie – Georgese Dumézila. Od té doby Lincolnova pozornost k politickým či jiným ideologickým aspektům akademického diskurzu významně narůstá. Za vrcholné dílo lze v tomto směru nejspíše považovat Lincolnovu nedávno vydanou monografii Bohové a démoni, kněží a badatelé (2012). Jedná se o systematizovaný soubor autorových kritických studií k metodologii religionistiky. Dílčí kapitoly jsou věnovány celému spektru ústředních témat – od dekonstrukce frekventovaných religionistických pojmů až po ideologické studium procesů, na jejichž bázi vznikají mýty či národní historiografie. Pozitivním aspektem jeho metodologických příspěvků – v jistém ohledu značně kontrastujících s převážnou částí soudobých metodologických děl religionistiky – je především poctivá aplikace představených teoretických konceptů na konkrétních příkladech dílčích náboženských tradic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.