Czech view on Polish-Lithuanian Commonwealth

Název česky Český pohled na Polsko-Litevskou unii
Autoři

ČERMIN Jan

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem mého příspěvku je ukázat současný český pohled na Polsko-Litevskou unii a také shrnout jakou literaturu z české provenience k tomuto tématu máme. Zaprvé budu analyzovat velké české syntézy o dějinách Polska a zadruhé se budu také zabývat školními učebnicemi pro střední školy. Oba typy literatury jsou určeny široké veřejnosti a dobře shrnují současné chápání polských dějin. Fakt že čeština a polština jsou si velmi podobné nenutí české vědce k intenzivnímu výzkumu raně novověkých dějin Polska, a proto většina dostupné literatury pouze přebírá interpretace a zjištění zahraničních badatelů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.