An Afterglow of Byzantium in Ottoman Illustrated Manuscripts : The Case of the Pictorial Representation of Architecture

Název česky Dozvuk Byzance v osmanských ilustrovaných rukopisech : případ zobrazování architektury
Autoři

RENDLOVÁ Kristýna

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://hdl.handle.net/11222.digilib/137337
Doi http://dx.doi.org/10.1484/J.CONVIVIUM.4.2018009
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Islamic art; Ottoman book painting; Ottoman illustrated manuscripts; representation of architecture; Byzantine models; marble; mosaics; opus sectile
Popis Autonomní osmanský vizuální a architektonický idiom se formoval na základě inspirace různorodými cizími vzory, vzešlými převážně z byzantské a persifikující timurovsko-turkmenské umělecké tradice. Pochopení toho, jakou formou a způsobem byly byzantské vzory přejaty do osmanského zobrazování architektury, významně přispívá k porozumění komplexnímu procesu, v rámci něhož se rozvíjela osmanská knižní malba v období jejích počátků i hlavního rozkvětu. Byzantské vzory přejaté osmanskými malíři byly jak piktoriální, tak architektonické. Mozaiky a fresky byly snadno dostupné v interiérech několika původně byzantských kostelů, jež byly přeměněny v mešity. Tyto stavby, zejména v oblasti Kostantiniyye (Istanbulu), zároveň umožnily přímou zkušenost s byzantskou architekturou a její dekorací, neboť se staly součástí osmanské přítomnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.