Česká knižní balkanistická produkce 2010–2017. Nové pohledy na stará témata

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek zhodnotil českou knižní balkanistickou produkci od roku 2010. Všímal si zejména prací, věnujících se česko-slovensko-jihoslovanským vztahům. V rámci referátu jsme zdůraznili také momenty, v nichž se česká balkanistika věnuje tématům tedy čechoslovakismu a jugoslavismu.
Související projekty: