Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

HABRDLOVÁ Martina LUPAČ Michal VLČEK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/8443/pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-3-449
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova curriculum; educational programmes; physical education; comparison; the Republic of Ireland; the Netherlands; the Czech Republic
Popis Studie se zabývá komparací současných kurikulárních dokumentů (zejména vzdělávacích programů) tělesné výchovy pro primární vzdělávání v České republice, Irsku a Nizozemsku. Studie nejprve uvádí čtenáře do širšího kontextu řešené problematiky. Následuje přehledová kapitola, ve které jsou specifikovány výzkumné cíle. Na tomto podkladě je dále popsána metodika srovnávání kurikulárních dokumentů. Následující část nabízí klíčové výsledky provedeného šetření, které byly interpretovány z pohledu revizí kurikula v České republice. Za zásadní pokládají autoři skutečnost, že české kurikulum nemá dostatečně provázané vzdělávací cíle a vzdělávací obsah a dále že cíle tělesné výchovy nejsou srozumitelně definované. Na základě těchto zjištění jsou nastíněna doporučení pro příští revize rámcových vzdělávacích programů.
Související projekty: