Listening to Art on a Seabed

Název česky Naslouchání umění na mořském dně
Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Musicologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2017-1-15
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova water element aesthetics; new media art; sounding images; chamber music; Vampyroteuthis infernalis
Popis Studie se věnuje mediální filozofii Viléma Flussera se zaměřením na jeho koncept umění nových médií. Jelikož Flusser nikdy nenapsal jasnou definici umění nových médií, musíme ji odvodit z jeho poznámek v různých textech. Dedukce je založena na předpokladu, že Flusserův pojem umění nových médií můžeme definovat v rámci estetiky vodního elementu Gastona Bachelarda. V článku se zaměřuji na metafory spjaté s vodou a snění, které spojují tak odlišné termíny Flusserova slovníku jako "znějící obrazy a viditelný zvuk" (počítačem zpracované a projektované modely kolektivních dat), "komorní hudba" (metafora nekonečné kolektivní kreativity sdílené v rámci bazénu digitálních médií), a "Vampyroteuthis infernalis" (fantastické stvoření žijící v nehostinném prostředí dna oceánů). Cílem je představit Flussera jako autora originální a vizionářské estetiky a poetiky umění nových médií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.