Lumír Jisl: Život a dílo

Autoři

BĚLKA Luboš

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Lumír Jisl (1921–1969) byl předním československým archeologem, jehož oblast bádání zahrnovala jak zprvu výzkum na domácí půdě, tak později i vykopávky a další archeologická bádání v Mongolsku. V roce 1958 vedl velmi úspěšnou první československou zahraniční archeologickou expedici, která se zaměřila na průzkum památníku turkického prince Kültegina (685-732). Vedle archeologie se Lumír Jisl odborně zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a především pak v Mongolsku. Své poznatky v této oblasti čerpal jak ze svých pobytů v Číně a Mongolsku (1957-1969), tak i ze studia muzejních sbírkových materiálů v Praze (především Náprstkovo muzeum), střední Evropě (Budapešť, Vídeň, Lipsko) a také západní Evropě (Stockholm, Hamburg, Bonn, Heidelberg). Výsledky bádání in situ a bádání nad muzeologickými a soukromými sbírkami publikoval monograficky i časopisecky, česky i v cizích jazycích. Hojně přednášel, věnoval se i popularizaci vědy v rozhlasu a televizi. Lumír Jisl, který patřil k průkopníkům československého bádání v Mongolsku a Číně zemřel předčasně 22. listopadu 1969 v Praze ve věku pouhých 48 let. Zůstala po něm bohatá, dosud ne zcela zpracovaná vědecká pozůstalost. Součástí zpracování archivu je souborná publikace zaměřená jak na jeho životaběh, tak i zhodnocení jeho publikovaných i nepublikovaných textů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.