„Duši těší prodlévat ve starých příbězích“: byzantská literatura a diachronní naratologie

Autoři

KULHÁNKOVÁ Markéta

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V posledních dekádách se naratologie a literární historie stále více přibližují a prolínají a diachronní zkoumání vyprávění získalo pevné místo jak v klasické, tak v moderních filologiích. Historikové středověkých literatur naopak k metodám a nástrojům, které nabízí moderní teorie vyprávění, přistupují dosud zřídka a váhavě. Tisíc let vývoje středověkého písemnictví, sestávajícího převážně z narativních forem, stojí stále na okraji zájmu naratologických bádání z několika důvodů, jež se v přednášce pokusím vysvětlit. Stručně shrnu dosavadní vývoj pomalu vznikající „středověké naratologie“ a na několika příkladech z byzantské literatury (hagiografie, epika) nastíním specifika středověkých narativů a možnosti a limity aplikace naratologických metod na tuto literaturu. Tisíc let vývoje středověkého písemnictví stojí stále na okraji zájmu naratologických bádání. V přednášce budou vysvětleny důvody tohoto stavu a shrnut dosavadní vývoj „středověké naratologie“. Na několika příkladech z byzantské literatury budou nastíněna specifika středověkých narativů a možnosti a limity aplikace naratologických metod na ně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.