Vybrané vidění (kolektivní výstava)

Autoři

KAMENICKÝ Petr NEDOMOVÁ Jana MARTÍNKOVÁ Anna ŠIMKOVÁ Dominika HON Michael KUNČÍK Petr

Druh Uspořádání výstavy
Citace
Popis Kolektivní výstava studentů a pedagogů vysokých škol s umělecko-pedagogickým zaměřením. Základní myšlenkou projektu se stalo uvažování nad současným stavem dění v terciárním vzdělávání v oboru výtvarná výchova na vybraných pracovištích v České republice a na Slovensku. Výstava zviditelňuje vybraná témata teoreticky rozpracovávaná v publikaci - interdisciplinarita, pozice umělecko-pedagogických oborů a pro-inkluzivní aspekty výtvarné výchovy. Vystavené projekty jednotlivých kateder do značné míry reflektují nebo ovlivňují reálnou praxi, ať už školní, volnočasovou nebo nejširší vzdělávací prostor a zároveň komunikují se světem vizuální kultury a výtvarného umění.
Související projekty: