Slide retrieval based on lecture recordings

Název česky Vyhledávání přednáškových slajdů na základě videozáznamu
Autoři

NOVOTNÝ Vít

Druh Výzkumná zpráva
Popis Od jara 2004 probíhá na FI MU automatický záznam přednášek, které se konají v učebnách D1, D2 a D3. Díky chybějícím informacím o struktuře a obsahu videí však nelze (a) provádět nad videi fulltextové vyhledávání, (b) zobrazit uživateli pouze čás videa, o které projevil zájem ani (c) transformovat video do podoby vhodné pro zrakově postižené. Cílem projektu je vyvinout algoritmy, které umožní provázat videa s přednáškovými slajdy na základě vizuální shody.
Související projekty: