Středověká krajina a středověký člověk: případ Vysočina

Autoři

HRUBÝ Petr

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Iniciátorem proměn krajiny ve středověku byl člověk, který ji využíval nejprve jako zemědělec a od 13. století také jako dobyvatel nerostných surovin. Prostřednictvím archeologie, archivního výzkumu, paleobotaniky a za využití geochemických metod, můžeme studovat doklady proměn skladby lesů, vznik sídelní infrastruktury i stopy exploatace rud. Studium jevů, které na Vysočině pozorujeme, se shoduje s děním i v jiných středoevropských pahorkatinách a přispívá k pochopení vzniku historické kulturní krajiny starého kontinentu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.