Česko-německá koprodukční spolupráce včera a dnes

Autoři

SKOPAL Pavel

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Úvodní přednáška k mezinárodní konferenci o česko-německých filmových koprodukcích rekapitulovala dějiny koprodukčních projektů těchto zemí v oblasti dětského filmu a objasnila proměnu produkčních podmínek od 60. let 20. století do současnosti.
Související projekty: