Boccaccio Dramatised : the English Kempe, the German Pickelhering and the Czech Polapená nevěra (1608), and the Historiographic Limits of Certainty

Název česky Dramatizovaný Boccaccio : anglický Kempe, německý Pickelhering a česká Polapená nevěra
Autoři

DRÁBEK Pavel

Rok publikování 2017
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zabývá popularitou jedné boccacciovské novely v raně novověkém divadle, jmenovitě v Anglii, Německu a českých zemích. Studie se zamýšlí nad problematikou neurčitosti v divadelní historiografii.
Související projekty: