Play as ‘the Store-house, and the shop | Of the whole Body’ : Commensalism in Shakespeare’s theatre and Zich’s synthesis theory

Název česky Hra jako 'skladiště a obchod celého těla' : komensalismus v Shakespearově divadle a Zichova syntetická teorie
Autoři

DRÁBEK Pavel

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konferenční příspěvek o divadelní teorii Otakara Zicha, aplikované na shakespearovskou intepretaci a překlad. K reflexi pojmů adaptace a apropriace je užito biologického pojmu komensalismu.
Související projekty: