Spor o vivisekce: argumenty a společenský kontext

Autoři

JASTRZEMBSKÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Medzi vedou a morálkou: perspektívy a naturalizmu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova experiment in medical science; controversy over vivisection in England and Czech lands
Popis Text se zabývá diskusemi, které souvisí s rozšířením experimentální metody v lékařské vědě a které proběhly během poslední čtvrtiny 19. století a na počátku 20. století. Autorka sleduje jejich podobu a vývoj v Anglii a českých zemích a tvrdí, že na přesvědčivost argumentů, které jednotlivé strany sporu předkládali, měly zásadní vliv vnější faktory – postavení vědců ve společnosti, požadavek léčitelské svobody nebo problém trestní odpovědnosti lékařů. Na základě analýzy debaty v českých zemích na počátku 20. století pak ukazuje, že jádrem sporu zde již nebylo to, která hodnota povoluje nebo zakazuje určitý typ chování a jednání, ale to, zda tato hodnota může založit obecně platnou normu.