Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách

Autoři

KUDRNÁČ Jiří ČERNÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Článek se věnuje tematice humoru v literatuře, jeho vývoji, teoretické koncepci, ale také knihovním aplikacím. Tento fenomén vymezuje, sleduje jeho historický vývoj, ale především se soustředí na jeho aktuální percepci a místo v české literatuře. Text dále předkládá základní pohled zastoupení literatury spojené s humorem v knihovních fondech vybraných institucí a vztahuje ho k tematice biblioterapie a bibliopedagogiky, jako projevů sociálně a edukačně zaměřeného soudobého knihovnictví.