Filosoful T. G. Masaryk

Název česky Filozof T. G. Masaryk
Autoři

ZOUHAR Jan

Rok publikování 2018
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Masaryk nebyl systematickým teoretickým filozofem, byl spíše sókratovským typem myslitele, jehož otázky jsou často důležitější než soubor odpovědí. Sám Masaryk říká, že svou filozofii, svou teorii poznání a metafyziku systematicky nezpracoval, dokonce prohlašuje, že se nikdy za filozofa a metafyzika nevydával. Přesto se však masarykovští badatelé snaží postihnout vnitřní logiku Masarykova filozofování a nacházejí ji ve vzájemně úzce propojených dvou tematických okruzích. Jeden tvoří Masarykova filozofie dějin, společnosti a politiky, kterou se snažil postihnout povahu sociokulturních změn, a druhý jeho filozofie člověka, morálky a náboženství, ve které se věnoval především krizi moderního člověka. Své filozofické stanovisko Masaryk charakterizoval jako mírný racionalismus, konkretismus nebo nepřesně jako realismus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.