Podoby soudobého satanismu

Autoři

VRZAL Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se bude věnovat fenoménu soudobého satanismu. Nejprve krátce představí historický kontext a inspirační vlivy moderního satanismu, jehož vznik lze datovat se založením Církve Satanovy (Church of Satan) na konci 60. let 20. století. Dále se bude věnovat společenské percepci satanismu, konkrétněji pak fenoménu satanistické paniky. Podoby soudobého satanismu přednáška představí na systému věr a praktik vybraných satanistických organizací a skupin jako Church of Satan, Temple of Set, The Satanic Temple, Order of Nine Angles, Church of Azazel. Část přednášky bude věnována také používání satanistického vyjádření v metalové hudbě, zejména pak v black metalu, kde tvoří jeho důležitou součást.
Související projekty: