Bonaventurova „pulcra veritas“ jako výraz vzestupu duše k Moudrosti

Autoři

FIEDLER Eduard

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Myšlení sv. Bonaventury z Bagnoregia (1221-1274) charakterizuje stálá snaha o spekulativní rozvinutí nejobtížnějších metafyzických a teologických témat prostřednictvím tradičních estetických kategorií. V našem příspěvku se pokusíme, vycházejíce z collatio secunda Bonaventurova pozdního díla Collationes in Hexaemeron, identifikovat vzorovou estetickou situaci, která podle Bonaventury určuje podobu intelektuálního vzestupu duše k Moudrosti. Nikoli holá pravda (ve formě protokolární věty), zbavená etického i estetického horizontu, nýbrž teprve „pravda krásná“ (pulcra veritas) zprostředkovává setkání duše s Moudrostí.
Související projekty: