The provenance of raw materials for the manufacture of a knight stove from Petrov, Brno

Logo poskytovatele
Název česky Provenience surovin k výrobě rytířských kamen z brněnského Petrova
Autoři

HLOŽEK Martin JORDÁNKOVÁ Hana LOSKOTOVÁ Irena

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138349
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AH2018-2-10
Klíčová slova stove tiles; micropetrographic analyses; glazes; ceramic material; Middle Ages
Popis Z archeologického výzkumu v areálu brněnské kapituly na Petrově pochází soubor zeleně glazovaných prořezávaných kachlů z římsy tzv. rytířských kamen (anděl štítonoš), vyráběných v letech 1454–1457 budínskou královskou dílnou pro Ladislava Pohrobka. Četnost dokladů pozůstatků těchto kamen v brněnských nálezech (různé typy z nejméně jedenácti lokalit) vedla k exaktnímu ověření provenience petrského souboru s cílem přispět k hlubšímu poznání forem transportu luxusních kachlových kamen na prahu pozdního středověku. Kachle byly podrobeny mikropetrografickým rozborům, které prokázaly, že k jejich výrobě byla použita místní keramická surovina bohatá na ostřivo, jež byla s největší pravděpodobností těžena v okolí Petrova. Rozbory glazur metodami XRF a SEM-EDX odhalily, že zelená glazura na povrchu kachlů obsahuje vysoké procento PbO. Specifického zeleného odstínu bylo dosaženo přídavkem 2–3,5 % CuO. Kachle byly vypáleny v komorových pecích při teplotách kolem 1000 °C.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.