The Research findings: The Level of Educational Knowledge Transfer in Czech Republic

Název česky Výsledky z výzkumu: Úroveň transferu pedagogických poznatků v České republice
Autoři

SPURNÁ Michaela

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je prezentovat výsledky z výzkumu, který se zaměřuje na transfer pedagogických poznatků mezi akademiky a učiteli. Ověřované klíčové proměnné jsou řešeny skrze actors-oriented perspektivu, tj. subjektivní vnímání klíčových sledovaných konstruktů aktéry. jednalo se o transferové aktivity, atributy poznatků, charakteristiky aktérů a sociální kontext (viz Rogers, 2003; Havelock, 1971). Tento výzkumný problém je řešen kvantitativným přístupem.
Související projekty: