Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova Czechoslovakia; 1918; first Czechoslovak law; Czechoslovak National Committee; provisional constitution; Ferdinand Pantůček; Alois Rašín; Alfred Meissner
Přiložené soubory
Popis Článek připomíná vznik československého státu v roce 1918 prostřednictvím činnosti čtyř právníků, různým způsobem spojených s přípravou prvních československých zákonů. Účast prvního z nich – soudce Ferdinanda Pantůčka – byla sice spíše nepřímá, ale o to významnější. Jeho „předpřevratový“ návrh politického zákona, doplněný návrhy dalších zákonů podrobněji rozvádějících jeho rámcová ustanovení, významně ovlivnil obsah prvního československého zákona (č. 11/1918 Sb. z. a n.) a spolu se zmíněnými návrhy navazujících zákonů též další právotvornou činnost Národního výboru československého. Některé návrhy zákonů a nařízení (č. 1 až 7/1918 Sb. z. a n.) jako zpravodaj v Národním výboru také předkládal. Alois Rašín je spojován především s původní podobou zmíněného zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., ale jako člen předsednictva Národního výboru se také významně podílel na jeho operativním rozhodování. Z titulu své funkce i on plénu Národního výboru předložil návrhy několika zákonů a informoval je o schválených nařízeních. Alfred Meissner je znám jako tvůrce textu prozatímní ústavy, méně už jako ten, kdo prosadil, že ústavu přijal už Národní výbor československý.