Učitelská self-efficacy při práci s dětmi-cizinci v širších souvislostech

Autoři

ZÁLESKÁ Klára LEIX Alicja Ewa

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/10341/pdf
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2018-2-328
Klíčová slova teachers’ self-efficacy; immigrant children education; teacher assistant; prepara-tory language classes
Popis Předkládaná studie se zabývá tématem self-efficacy učitelů českých zá-kladních škol v práci s dětmi-cizinci a faktory, které ji ovlivňují. Odpověď na výzkum-nou otázku, jaká je self-efficacy učitelů v této oblasti, jsme získávaly pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů s učiteli s různě velkou zkušeností s výukou dětí-cizinců. Výpovědi učitelů jsme analyzovaly mj. s přihlédnutím k základním bodům charakterizujícím chování učitele s vysokým self-efficacy, které jsme sestavily na základě rešerše odborné literatury. Šetření ukázalo řadu faktorů, které hrají roli v tom, jak učitel vnímá svou schopnost práce s dětmi-cizinci, mj. to, že důležitou roli hraje míra zkušeností učitelů s výukou cizinců. Self-efficacy učitelů negativně ovlivňují je-jich obavy, a to především obavy z práce s dětmi s nulovou znalostí českého jazyka a s dětmi pocházejícími ze vzdálených kultur. Dotazovaní sami poukazují na možné způsoby, jak zvýšit svou self-efficacy v diskutovaných oblastech. Mezi návrhy jsou např. přípravné třídy pro děti-cizince bez znalosti češtiny či posílení vzdělávání učitelů v několika konkrétních oblastech týkajících se praktických aspektů práce v kulturně nehomogenní třídě.
Související projekty: