Holešov v době třicetileté války a po jejím skončení

Logo poskytovatele
Autoři

KNOZ Tomáš KUNDRATOVÁ Miroslava DVOŘÁK Jan

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Období města Holešova a holešovského panství v období první poloviny 17. století lze označit za dobu, kdy regionální dějiny byly silně ovlivněny obecnými problémy a krizemi: narůstání politických rozporů, protireformace, třicetiletá a válka a všude přítomné válečné běsnění a ničení, poválečná sociální a ekonomická krize, jen pomalu se odrážející směrem ke společenské stabilizaci a kulturnímu rozkvětu. Holešov byl městem ležícím na okraji Hané a zároveň na pomezí neklidné valašské oblasti, což představovalo jeden ze základních elementů ovlivňujících jeho osudy. Dále je nutno zmínit významné osobnosti držitelů zdejšího panství, jejich začlenění v raně novověké společnosti bylo předpokladem významu města a panství, který je proto nutno sledovat nejen v regionálním kontextu, nýbrž také jako součást obecných, „velkých“ dějin. Roku 1604 získal holešovské panství moravský zemský hejtman Ladislav mladší z Lobkovic, který odtud řídil proces politických a náboženských proměn Markrabství moravského a kvůli jehož aktivitě během povstání se v Holešo Podobně tomu bylo i po polovině 16. Století, kdy Holešov získal Jan z Rottalu, moravský zemský hejtman a jeden z výrazných podporovatelů habsburské politiky v zemi. Holešov vstoupil do „velkých dějin“ i v jiných kontextech. vě výrazným zpúsobem projevoval spor mezi katolickým panovníkem a protestantskými stavy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.