Závěrečný dodatek k soupisu prací Mirka Čejky

Autoři

HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2018
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je soupisem odborných prací doc. Mirka Čejky od r. 2004 do r. 2018.
Související projekty: