Children as culprits and criminals : Children in mischief, delict and crime in Roman antiquity

Název česky Děti jako delikventi a provinilci : Děti a neplecha, delikt i zločin v antickém Říme
Autoři

ANTOŠOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V oblasti studia dějin dětství se objevil nový trend, spočívající v přístupu k dítěti jako k aktivnímu jedinci a konateli v rámci rodiny a společnosti (na rozdíl od tradičního přístupu, který chápal dítě pouze jako objekt v rukou dospělých). V tomto příspěvku bych se ráda zaměřila na násilnou stránku dětství v době antického Říma, tentokráte ovšem nebude dítě vystupovat jako na oběť násilí, ale jako jeho pachatel. Co víme o problematice dětí jako aktivních podílníků na násilných činech? Jak římská společnost, právo a rodina jednali s dětmi, které se dopustily neplechy, přestupku či zločinu? Co tyto děti mohlo vést k jejich konání? Kdy a jak byly považovány za odpovědné? Jaké jsou hranice našeho poznání této problematiky?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.