Zwischen Biedermeier, Romantik und Realismus: Kobers Album-Bibliothek und Zeitschriften im Kontext der tschechischen Literatur der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts

Autoři

URVÁLKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška se týkala nakladatelských aktivit I. L. Kobra (v rámci Album-Bibliothek a časopisů vydávaných kolem r. 1848 a v 50. letech 19. stol.) a usilovala o jejich zařazení do českého literárního kontextu 50. let 19. stol., zejména ve vztahu k dominantním diskurzivním formacím - romantismu, biedermeieru a realismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.