Příspěvek a účast na XXII. Slovensko-českém sympoziu o analytické filosofii

Autoři

NIEDERLE Rostislav

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednesen příspěvek o problému vnitřní hodnoty umění. Položena otázka, zda je takový pojem vhodný či nosný při kritické praxi.
Související projekty: