Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760

Název česky Oratoria provozovaná u Božího hrobu v českých zemích a v Rakousku v 18. století (část 1): metodologické otázky výzkumu sepolker v letech 1700-1760
Autoři

PERUTKOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Musicologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138330
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2018-1-6
Klíčová slova oratorio; sepolcro; holy sepulchre; Holy Week; 18th century; Austria; Bohemian lands; Moravia
Popis Studie je věnována specifické formě oratorií, která byla určena k provedení ve Svatém týdnu u Božího hrobu. Tato forma, oblíbená v leopoldinské Vídni, našla v 18. století široké uplatnění Pro výzkum je určující funkční hledisko, symbolicky určené místem a účelem provedení. Proto je pro tato díla používán pojem sepolkro. Kromě terminologických otázek jsou zde zkoumáni také zadavatelé, pozornost je věnována také formě a jazykové stránce. Na několika příkladech jsou ukázány typy námětů, které se v sepolkrech objevovaly.
Související projekty: