Reflexe a revoluce ornamentu postindustriální doby

Autoři

HORÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zřejmě prvním teoretikem médií, který představil definici informačních technologií (aparátu) jako programovaného zařízení zapojeného do sítě dalších programů, byl Vilém Flusser. Studie se zaměřuje na hlubší prozkoumání jeho pojetí aparátu ve vztahu k aktuální debatě v rámci softwarových studií. V návaznosti na Flusserův popis transformace aparátu industriální doby v aparát postindustriální doby je navržena modifikace metafory industriálního aparátu jako ornamentu (Z. Kracauer) v podobě přirovnání postindustriálního aparátu ke struktuře fraktálu. Studie je doplněna případovou studií věnovanou robotickému performance Tiller Girls (2009) založeného na superpozici ornamentů aparátů industriální a postindustriální doby. Tento epilog se vztahuje k předchozímu textu jako jeho ilustrace a současně je vykročením směrem, kterým ukazuje Flusser, když volá po vzniku nové disciplíny Obecné teorie gest. Je zprávou o výzkumu založeném na interpretaci pohybů a hledání náznaků revolučních gest reflexe v aparátu postindustriální doby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.