Teroristický čin jako rituál obětování a literární mýtus o teroristovi-revolucionáři v ruské literatuře druhé poloviny XIX. a počátku XX. století

Autoři

KRULIŠOVÁ Kateřina Judith

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika III slavistika mezi generacemi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova terrorism; myth; ritual; terrorist; Russian literature; 19th century
Popis Terorismus ve své moderní podobě vznikl a rozvíjel se ve druhé polovině XIX. století na území ruského impéria. Teroristický čin v pojetí revolucionářů představoval fenomén navazující na starověkou koncepci obětního rituálu, jehož provedení bylo považováno za jediné východisko ze stále se prohlubující společenské krize. V reakci na bezprecedentní atentáty, jejichž oběťmi byli představitelé vládního mechanismu, se objevil literární mýtus o teroristovi-revolucionáři. V dílech umělecké literatury pojednávající o terorismu jednotliví autoři nabízeli prostřednictvím literární postavy jiný pohled na probíhající události. Protagonista literárního mýtu se pokoušel násilné činy vysvětlit a ospravedlnit je z hlediska jejich přínosu pro budoucí revoluci. V příspěvku je zkoumáno propojení principů starověkých obětních rituálů obětování vládce či krále s teroristickým činem a následný vznik literárního mýtu o teroristovi, který plnil funkci doprovodného narativu. Jeho protagonista prošel od druhé poloviny XIX. do první čtvrtiny XX. století výraznou proměnou projevující se v literatuře jako transformace vztahu literární postavy k obětovní a sebeobětování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.