Literární historie jako reflexe paměti a hodnoty (se zřetelem k slovanským literaturám)

Autoři

POSPÍŠIL Ivo

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Revitalization of the theory of literary history „new literary history“; danger of shalowness and unsubstantiality of contemporary histories of literature; reflexive and apellative function of literature; specific features of Slavonic literatures
Popis Autor přítomného článku se zabývá revitalizací literární historie od počátku 21. století v kontrastu k převažujícímu synchronně funkčnímu přístupu v první polovině 20. století. Současné pokusy o „novou literární historii“ se pokládají za reflexi konjunktury módních a velmi často mělkých, nepodstatných diskurzů, které vyjadřují takřka stejnými slovy tradiční koncepty. Nezbytí hluboce koncipované teorie literárních dějin předpovězené ve 30. letech 20. století Reném Wellkem musí doprovázet praktické, reprezentativní, reálné dějiny národních literatur nebo dokonce nadnárodních komplexů, jako jsou generální literatura, příbuzné literatury nebo dokonce světová literatura včetně její reflexivní a apelativní funkce. Nakonec autor uvádí příklady dějin národních literatur, většinou slovansko-ruských, v českém prostředí reflektujících české kulturní pozadí a zkušenosti s důrazem na důležitost individuálních dějin upřednostňujících je před týmovými díly, která často ztrácejí vlastní neopakovatelnou tvář.
Související projekty: