CONDITIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TODAY : A FOUNDATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Název česky PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DNES : ZÁKLAD PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST
Autoři

RABUŠICOVÁ Milada SYSLOVÁ Zora

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Téma konference vychází z myšlenky, že podmínky, v nichž žijí děti v současnosti, významně ovlivňují jejich budoucnost. OMEP prosazuje tuto ideu po celých sedmdesát let své existence. Životní podmínky dětí na světě, péče o ně, jejich výchova a vzdělávání, kterých se jim dostává dnes, působí nejen na jejich vlastní budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti. Je tedy důležité, co vše aktuálně děláme pro jejich individuální i společný rozvoj. Pro konferenci jsme zformulovali osm subtémat, z nichž každé reprezentuje některý ze zásadních zdrojů a životních podmínek malých dětí dnes a v budoucnosti. Nepochybně by bylo možné dospět i k dalším či jiným, ale toto je náš způsob, jakým jsme se rozhodli konferenci realizovat. Věříme, že každý, kdo bude mít zájem podělit se s ostatními o své myšlenky, si v této nabídce své téma najde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.