Oratorios Performed at the Holy Sepulchre in the Bohemian Lands and Austria in the 18th Century (Part II) On the Issue of Transferring Sepolcri and the Possibilities of their Semi-Staged or Staged Performance.

Název česky Oratoria určená k provádění u Božího hrobu v českých zemích a Rakousku v 18. století (část II). K problematice transferu sepolker a možnostem jejich poloscénického nebo scénického provádění.
Autoři

PERUTKOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Musicologica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/MB2018-S-23
Klíčová slova oratorio; sepolcro; holy sepulchre; Holy Week; 18th century; Austria; Bohemian lands; Moravia
Popis Oratoria určená k provozování u Božího hrobu jsou v této části studie pojednána především z hlediska transferu konkrétních děl či libret a možného scénického ztvárnění. Uvádění jednotlivých děl na různých místech či v různých letech a především pak fenomén „putujících“ libret, která mohla být zhudebňována různými autory, patří k nejzajímavějším průvodním jevům tohoto žánru v 18. století. Nejvíce nezodpovězených otázek se prozatím týká scénického či poloscénického ztvárnění těchto oratorií. V každém případě je výrazným teatrálním aspektem jak samotný Boží hrob, tak malovaný prospekt, který byl mnohdy umístěn před oltářem. Zdá se, že scénické nebo poloscénické ztvárnění bylo oblíbené v některých duchovních řádech; indicie o tomto ztvárnění jsou však mnohdy nejednoznačné. V každém případě musí být všechny pojednané aspekty předmětem dalšího výzkumu.
Související projekty: